Slider_test.jpg

Elektrofizinių varžų matavimai

Vadovaujantis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, visiems energijos vartotojams, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma nustatytu periodiškumu atlikti varžų matavimus.

 

Užsakyti