Slider_test.jpg

Inžinerinės paslaugos

 
Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija 2012 m. kovo 30 d. UAB „Darbų saugos projektai“ išdavė atestatą  Nr. E-1827, suteikiantį teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

  • Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai;
  • Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai;
  • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
  • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.