Slider_test.jpg

Partneriai

Informacija rengiama.

Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių.

 

Gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas kasmet sukelia 13000 gaisrų, kurie sunaikina didelius skaičius vertingų objektų, juose esančių įrenginių, gaminių bei nusinešančių žmonių gyvybes.

 

UAB Darbų saugos projektaispecialistai teikia šias gaisrinės saugos paslaugas:

 • rengiame gaisrinės saugos instrukcijas;
 • rengiame įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) dokumentus;
 • rengiame valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus;
 • rengiame gaisrinės saugos reikalavimų atmintines;
 • kontroliuojame aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių priežiūrą įmonėje;
 • kontroliuojame pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūrą įmonėje;
 • kontroliuojame darbuotojų instruktavimų gaisrinės saugos klausimais tvarką;
 • kontroliuojame darbuotojų apmokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais;
 • kontroliuojame evakavimo kelių ir išėjimų tvarkingumą;
 • rengiame žmonių evakavimo planus;
 • aprūpiname gaisrinės saugos ženklais ir žurnalais;
 • konsultuojame gaisrinės saugos klausimais.
Užsakyti