Slider_test.jpg

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

UAB „Darbų saugos projektai“ specialistai vykdo šias darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 • konsultuoja darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
 • organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
 • kontroliuoja, ar laiku vykdomi darbuotojų instruktavimai;
 • sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus;
 • organizuoja darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje;
 • vykdo profesinės rizikos mažinimo ir šalinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę'
 • rengia / atnaujina įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei avarijų aplinkybes ir priežastis;
 • konsultuoja parenkant ir įsigijant asmenines apsaugines priemones, kolektyvines apsaugos priemones;
 • konsultuoja parenkant saugos ir sveikatos ženklus;
 • kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;
 • teikia informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbuotojams, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;
 • dalyvauja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;
 • organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius bei gaisrinę saugą, pasikeitimus;
 • dalyvaujame Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimuose, rengiame atsakymus į reikalavimus.

 

Užsakyti