Slider_test.jpg

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

UAB „Darbų saugos projektai“ specialistai vykdo šias darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:
 • konsultuoja darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

 • organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;

 • kontroliuoja ar laiku vykdomi darbuotojų instruktavimai;
 • sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus;

 • organizuoja darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje;

 • vykdo profesinės rizikos mažinimo ir šalinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę'
 • rengia/atnaujina įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;

 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei avarijų aplinkybes ir priežastis;

 • konsultuoja parenkant ir įsigijant asmenines apsaugines priemones, kolektyvines apsaugos priemones;
 • konsultuoja parenkant saugos ir sveikatos ženklus;
 • kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

 • teikia informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbuotojams, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

 • dalyvauja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;

 • organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

 • informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius bei gaisrinę saugą, pasikeitimus;
 • dalyvaujame Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimuose, rengiame atsakymus į reikalavimus.
 
Užsakyti