Slider_test.jpg

Dokumentų rengimas

Kvalifikuoti UAB „Darbų saugos projektai specialistai parengs visus būtinus dokumentus vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

UAB „Darbų saugos projektai specialistai rengia šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus:

 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentus;
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo dokumentus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo bei darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus testavimo tvarkas;
 • darbo tarybos rinkimo dokumentus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo dokumentus;
 • darbo tvarkos taisykles;
 • įmonės darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • pavojingų darbų testus;
 • darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis parinkimo dokumentus;
 • darbuotojų pareigybių, kurioms privalomas išankstinis ir periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas, sąrašus;
 • kolektyvinės sutarties sudarymo dokumentus;
 • kopėčių, stelažų, pastolių tikrinimo tvarkos dokumentus;
 • bei kitus įmonės valdymo dokumentus.
Užsakyti