Slider_test.jpg

Darbuotojų sauga ir sveikata

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus. 

 

Darbuotojo teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams privalo sudaryti darbdaviai.

 

Mūsų specialistai yra pasiruošę Jums padėti vykdyti visus teisės aktų reikalavimus užtikrinant saugias darbuotojų darbo sąlygas.

 

UAB Darbų saugos projektai specialistai:

  • vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėje;
  • parengia įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus;
  • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas;
  • konsultuoja visais su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusiais klausimais;
  • atlieka įmonių auditus ir pateikia išvadas.