Slider_test.jpg

Civilinės saugos mokymai

Civilinės saugos mokymo tikslas ir uždaviniai- mokyti ir rengti darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius bei suteikti darbuotojams žinių apie galimus gamtinio, techninio, socialinio ir ekologinio pobūdžio pavojus. 

Užsakyti