Slider_test.jpg

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano paskirtis – padidinti ūkio subjekto vadovaujančiųjų darbuotojų bei civilinės saugos pajėgų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias situacijas, kiek įmanoma sumažinti riziką ir kuo veiksmingiau panaudoti civilinės saugos pajėgas ir materialinius išteklius vykdant darbuotojų ir greta gyvenančių gyventojų apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.
 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslai:
  • prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai;
  • planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių situacijų padariniams šalinti;
  • numatyti bazę, padedančią parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai ir išmokyti veiksmų objekto ar įstaigos padalinius ir pačius darbuotojus;
  • tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus bei aplinkinius gyventojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus organizuoti darbuotojų evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos);
  • įvertinti padarytą žalą aplinkai bei ūkio subjektui.
Užsakyti