Slider_test.jpg

Civilinė sauga

UAB Darbų saugos projektai specialistai vadovaudamiesi civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais:

  • atlieka galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę;
  • rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planą bei suderina jį su atitinkamomis institucijomis;
  • rengia ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą, atsižvelgdami į galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę
  • vykdo civilinės saugos mokymus bei pratybas.