Slider_test.jpg

Civilinė sauga

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte.
 
UAB "Darbų saugos projektai" specialistai vadovaudamiesi civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais:
  • atlieka galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę;
  • rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planą bei suderina jį su atitinkamomis institucijomis;
  • rengia ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą, atsižvelgdami į galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę
  • vykdo civilinės saugos mokymus bei pratybas.