Slider_test.jpg

 UAB „Darbų saugos projektai“

 

Goštauto g. 8-400, LT-01108 

Tel. +370 683 18822, +370 679 38441

Faks. +370 5 269 1721
El. paštas info@dspro.lt

Partneriai

Informacija rengiama.

Naujienos

PAVOJINGŲ DARBŲ MOKYMAI

2016-04-28

Š. m.  gegužės 20 d. kviečiame Jūsų darbuotojus dirbančius, pavojingus darbus, į krovinių tvarkymas rankomis bei krovinių užkabinimo (stropavimo) darbai mokymus. 

Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-724/V-1284 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio   17 d. įsakymo nr. a1-287/v-611 „Dėl mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 6 p. Darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, mokomi darbo vietose, įmonėse, seminaruose arba juos moko profesinio mokymo teikėjai darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens nustatyta darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo ir vertinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką.
 
Pagal krovinių tvarkymo rankomis mokymo programą:
mokymų data:  2016 m. gegužės 20 d.
mokymų laikas:  9 val.
mokymų vieta: Goštaugo g. 8 - 411 kabinetas, Vilnius.
mokymų kaina:  15 Eur.
 
Pagal krovinių užkabinimo (stropavimo) darbai mokymo programą:
mokymų data:  2016 m. gegužės 20 d.
mokymų laikas:  10 val.
mokymų vieta: Goštaugo g. 8 - 411 kabinetas, Vilnius.
mokymų kaina:  40 Eur.
 
 
Užsiregistruoti galite telefono numeriu – 8 683 18822 arba el. paštu agne@dspro.lt