Slider_test.jpg

Registraciją į mokymus:

Vilniaus skyrius
Goštauto g. 8-400, LT-01108 
Telefonas  +370 683 18822
Kauno skyrius
Jurbarko g. 2a-2, LT-47183
Telefonas  +370 605 51404

 

 

 

Partneriai

Informacija rengiama.

Naujienos

PAVOJINGŲ DARBŲ MOKYMAI

2021-10-29
Kviečiame Jūsų darbuotojus dirbančius pavojingus darbus į mokymus krovinių tvarkymas rankomis bei darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis.
 
Norime atkreipti dėmesį, kad darbuotojas dirbantis pavojingus darbus privalo būti apmokytas.
 
Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-724/V-1284 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo nr. a1-287/v-611 „Dėl mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 6 p. Darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, mokomi darbo vietose, įmonėse, seminaruose arba juos moko profesinio mokymo teikėjai darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens nustatyta darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo ir vertinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką.
 
 
Pagal krovinių tvarkymo rankomis mokymo programą:
mokymų data: 2015 m. lapkričio 24 d. 
mokymų laikas: 9 val.
mokymų vieta: Goštaugo g. 8 - 411 kabinetas, Vilnius.
mokymų kaina: 15 Eur.
 
Pagal darbo su cheminėmis pavojingomis medžiagomis mokymo programą:
mokymų data: 2015 m. lapkričio 24 d. 
mokymų laikas: 10 val.
mokymų vieta: Goštaugo g. 8 - 411 kabinetas, Vilnius.
mokymų kaina: 15 Eur.

Užsiregistruoti galite telefonu – 860155591 arba el. paštu sauga@dspro.lt