Slider_test.jpg

 UAB „Darbų saugos projektai“

 

Goštauto g. 8-400, LT-01108 

Tel. +370 683 18822, +370 679 38441

Faks. +370 5 269 1721
El. paštas info@dspro.lt

Partneriai

Informacija rengiama.

Naujienos

Statybų koordinatoriaus paslauga

2015-03-14
Vykdome statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijas.
Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
 
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:
  • Koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;
  • Sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;
  • Įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • Koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą;
  • Atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte;
  • Organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;
  • Kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
  • Imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.